Altid den bedste service

Jeg har brugt ØkoMatch igennem de sidste 10 år, og jeg har altid fået en kompetent rådgivning, hvilket har gjort mig i stand til at træffe beslutninger på et altid velinformeret og retvisende grundlag.

Altid den bedste service

”PPS A/S har gennem 4 år haft et fremragende samarbejdet med Økomatch, som på den mest professionelle vis klarer alle vore mangeartede regnskabsopgaver.

Økomatch satte sig fra samarbejdets start grundigt ind i PPS behov, og forstod på en meget overbevisende måde at matche disse med en yderst professionel regnskabskonsulent, således at både opgaver og kemi spiller sammen på bedste vis.


Det er med stor tilfredshed, at vi overlader hele håndteringen af vore mangeartede bogholderiopgaver til vores faste regnskabskonsulent fra Økomatch, som arbejder selvstændigt og meget professionelt med vore opgaver.

Vi oplever en meget engageret ”kollega” fra Økomatch, som udover de generelle bogholderiopgaver har viden og kompetencer til også at klare de mere komplicerede opgaver, og med stor entusiasme følger med i firmaets udvikling, påpeger løbende forbedrings- og besparelsespotentiale, og fungerer som sparringspartner for PPS. Ved omlægning til nyt regnskabssystem har vi desuden draget stor nytte af de erfaringer og kompetencer, som Økomatch besidder på netop det område.

Samarbejdet med ”vores” regnskabskonsulent fra Økomatch er så godt, at vi altid ser frem til de dage hvor hun er i huset. Og i dagligdagen indgår hun på lige fod med vore øvrige medarbejdere i teamet, og betragtes som en værdsat medarbejder.

En af de mange fordele ved samarbejdet med Økomatch er, at PPS drager nytte af alle de erfaringer indenfor økonomi, lovgivning, skattemæssige forhold osv. som Økomatch og deres medarbejdere indhøster hos andre kunder. Erfaringer som samles i en stor ekspertviden, uden at der på nogen måde kan drages tvivl om Økomatchs fortrolighedsprincipper.

På det overordnede plan er det let at samarbejde med Økomatch, som er en behagelig samarbejdspartner, altid fleksibel og åben overfor nye ideer og løbende udvikling.

Ovenstående gør det let for PPS at anbefale Økomatch som samarbejdspartner uden forbehold.”

 

Med venlig hilsen

Gregers Cotzand
CEO

PPSLOGO

4 års fremragende samarbejde.