ØkoMatch leverer løsninger, der er tilpasset virksomheden og samtidig er baseret budgetleagningpå en grundig gennemgang af de eksisterende rutiner. Uanset om det drejer sig om periodevis rådgivning og sparring eller en helheds-orienteret løsning, hvor ØkoMatch varetager og udfører de økonomiske opgaver.

ØkoMatch arbejder med kunder indenfor alle brancher, og hvad enten der er tale om en nystartet virksomhed eller en virksomhed drevet gennem flere år, kan ØkoMatch tilbyde hjælp på bl.a. følgende områder:

• Virksomhedsopstart
• Implementering af økonomisystem
• Opsætning af debitor-, kreditor-, lager-, timesagssystem
• Budgetlægning og likviditetsstyring
• Styring og systematisering af bilag
• Al bogføring, herunder lønkørsler
• Indberetning til offentlige myndigheder
• Årsregnskaber
• Udarbejdelse af selvangivelser