Her gælder det samme som for projektmodulet. Vi udmærker os ved, at bruge den fornødne tid
sammen med kunden inden den endelige opsætning foretages enten sammen med kunden eller ud
fra kundens anvisninger. Vi har sat abonnementsmodul op for Ejerforeninger, ejendomsselskaber,
teleselskaber, kontorbeplantnings virksomhed m.m. I flere tilfælde har kunden ikke selv været klar
over, at deres behov kunne opfyldes mere optimalt med et abonnementssystem. Igen er vi kommet
med forslag efter at have sat os grundigt ind i virksomhedens forretningsgange.