Hvis man som virksomhed vælger at gå i gang med lagerstyring, og ikke på forhånd har erfaring
med dette, giver det god mening at konsultere eksperter, for at få viden på området samtidig med at
alle tanker bliver tænkt i en opstartsfase.

Eksempelvis er det vigtigt, at man får tænkt strukturen omkring varenumre og varegrupper
igennem, for at få de optimale data ud af systemet fremadrettet. Ligeledes er det vigtigt, at man får
alle stamdata med på varenumrene før opstart.

Vi har sat lagerstyring op for nystartede virksomheder og samtidig lært dem brugen af det, samt
løbende besvaret de spørgsmål de måtte have i opstartsfasen. Vi har også været inde over
virksomheder, som allerede benyttede lagerstyring, men som havde brug for sparring hertil i en
udviklingsfase.

Hvis virksomheder ønsker at skifte fra et andet økonomisystem med lagerstyring til e-conomic, kan
Økomatch være behjælpelige med at indlæse alle stamdata på varenumrene samt beholdningerne i
e-conomic.