Økomatch har gennem de seneste år specialiseret sig i brugen af Projektmodulet i e-conomic. Vores
styrke ligger i vores viden omkring regnskab og bogføring kombineret med, at vi bruger en del tid
på sammen med kunden at specificere kundens behov og ønsker. Herefter er det i langt de fleste
tilfælde muligt at passe kundens ”sekskantede” billede” ind i e-conomic´s ”firkantede” billede. Da
vi tager udgangspunkt i e-conomic, som med deres standardsystem ikke kan tilbyde tilretninger for
den enkelte kunde, starter vi således det rigtige sted.

Vi har sat projektstyring op for meget forskellige virksomheder med meget forskellige behov og
krav.

Vi har sat projektstyring op for flere virksomheder, som får tilskud til deres projekter fra bl.a.
ministerier, men som samtidig fakturerer flere kunder på samme projekt. Noget som kræver en vis
bøjning af systemet, men som stadig kan klares inden for de givne rammer. Opgaver som disse
kræver, at mulighederne drøftes grundigt igennem med kunden. Dette er kun muligt efter at
Økomatch har opnået en god forståelse og indsigt i kundernes forretningsgange. En indsigt som ofte
er kommet, fordi Økomatch i forvejen har stået med ansvaret for det daglige bogholderi, men som
også kan opnås ved blot at bruge den fornødne tid på at analysere situationen sammen med kunden.

Vi har løst opgaver for virksomheder indenfor IT, som selv har forsøgt sig med opsætning af
projektstyring, og som har måtte ”kaste håndklædet”, fordi de ikke har haft det fornødne overblik
over den regnskabsmæssige del af systemet og i virkeligheden ikke har kendt deres egne ønsker. I
nogle af disse tilfælde, er vi i stand til ved hjælp af lidt omposteringer og ændringer til opsætningen
at løse problemerne. I andre tilfælde har det været nødvendigt at afslutte alle sager og starte forfra.

Vi har ligeledes kunder indenfor byggebranchen: både arkitekter og håndværkere som med stor
fordel benytter projektmodulet.